Det er de smaa ting

Caroline, 22, Copenhagen, DK,
Eat well + travel often.